Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Спеціальний стандарт поширення даних

Національний банк забезпечує дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ (ССПД) за категоріями даних фінансового та зовнішнього секторів економіки.

Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду (DSBB). Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page. DSBB забезпечує доступ до ССПД, національних сторінок поширення даних ССПД, розширеного Спеціального стандарту поширення даних (ССПД Плюс, керівництво для країн, що приєдналися, та користувачів).

Національна сторінка поширення даних ССПД на сайті Державної служби статистики України.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних ССПД

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

грудень 2023

3 077 185,2

2 860 705,8

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

грудень 2023

716 166,6

674 050,7

* Грошовий агрегат М1

млн грн

грудень 2023

1 863 182,9

1 711 431,1

* Грошовий агрегат М2

млн грн

грудень 2023

3 076 432,7

2 859 921,2

Інші статті (чисті)

млн грн

грудень 2023

998 136,2

986 565,9

Внутрішні вимоги

млн грн

грудень 2023

2 249 360,5

2 171 190,1

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

грудень 2023

1 254 999,9

1 177 703,4

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

грудень 2023

1 484 762,7

1 443 543,1

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

грудень 2023

229 762,8

265 839,8

* Вимоги до інших секторів

млн грн

грудень 2023

994 360,6

993 486,7

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

грудень 2023

11 285,4

14 338,8

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

грудень 2023

4 750,8

4 722,5

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

грудень 2023

61 883,6

60 951,2

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

грудень 2023

678 633,2

671 223,5

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

грудень 2023

237 807,6

242 250,6

Чисті зовнішні активи

млн грн

грудень 2023

1 825 960,9

1 676 081,7

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

грудень 2023

2 094 343,9

1 937 656,9

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

грудень 2023

268 382,9

261 575,3

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

січень 2024

978 656,8

976 939,9

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

січень 2024

912 691,3

968 948,9

Внутрішні вимоги

млн грн

січень 2024

613 209,1

589 905,2

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

січень 2024

612 757,7

589 492,7

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

січень 2024

733 758,8

729 044,8

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

січень 2024

121 001,2

139 552,1

* Вимоги до інших секторів

млн грн

січень 2024

451,4

412,5

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

січень 2024

206,6

206,6

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

січень 2024

0,4

0,3

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

січень 2024

30,3

18,7

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

січень 2024

177,3

151,0

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

січень 2024

36,8

36,0

Чисті зовнішні активи

млн грн

січень 2024

1 278 139,0

1 355 983,6

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

січень 2024

1 464 977,9

1 544 530,7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

січень 2024

186 838,9

188 547,1

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

26.01.2024

15,0

15.0
(з 15.12.2023)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

січень 2024

-

22,0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

січень 2024

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

січень 2024

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2024

10,0

10,3

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2024

0,7

0,5

 * домашні господарства:

% річних

січень 2024

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2024

11,3

11,4

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2024

1,0

1,0

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

січень 2024

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

січень 2024

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2024

18,2

17,7

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2024

6,7

6,4

 * домашні господарства:

% річних

січень 2024

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2024

27,6

27,2

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2024

16,3

20,1

Індикатори фінансової стійкості

% річних

листопад 2023

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

       

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

3 кв. 2023

-4 419

-257

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2023

-10 585

-7 794

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2023

11 409

12 643

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2023

21 994

20 437

*** Баланс товарів

млн дол. США

3 кв. 2023

-8 738

-6 025

**** Експорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2023

7 365

8 652

**** Імпорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2023

16 103

14 677

*** Баланс послуг

млн дол. США

3 кв. 2023

-1 847

-1 769

**** Експорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2023

4 044

3 991

**** Імпорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2023

5 891

5 760

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2023

883

1 212

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2023

3 077

3 123

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2023

2194

1 911

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2023

5 283

6 325

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2023

5 570

6 612

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2023

287

287

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

3 кв. 2023

26

39

** Кредит

млн дол. США

3 кв. 2023

43

42

** Дебет

млн дол. США

3 кв. 2023

17

3

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

3 кв. 2023

-4 192

235

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2023

-14

-23

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2023

1 626

 1 281

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2023

707

552

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2023

-148

-25

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн дол. США

3 кв. 2023

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2023

0

0

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2023

1080

2 415

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2023

5 160

8 695

** Резервні активи

млн дол. США

3 кв. 2023

673

7 242

*Помилки та упущення

млн дол. США

3 кв. 2023

201

453

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

січень 2024

38 533,53

40 514,43

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

січень 2024

36 375,48

37 781,29

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

січень 2024

0,32

0,32

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

січень 2024

394,05

934,20

* Золото

млн дол. США

січень 2024

1 763,68

1 798,62

* Інші резервні активи

млн дол. США

січень 2024

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

січень 2024

38 533,53

40 514,43

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

3 кв. 2023

189 394

187 278

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

3 кв. 2023

194 521

191 284

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

3 кв. 2023

-5 127

-4 006

Зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

3 кв. 2023

150 488

148 408

Зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

3 кв. 2023

85 619

81 444

* Центральний банк

млн дол. США

3 кв. 2023

2 443

3 026

* Інші депозитні корпорації

млн дол. США

3 кв. 2023

1 681

1 797

* Інші сектори

млн дол. США

3 кв. 2023

39 928

41 106

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

3 кв. 2023

20 817

21 035

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

Категорії даних відповідно до ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних за ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор

Огляд інших фінансових корпорацій

млн грн

3 кв. 2023

натисніть тут

Проєкт метаданих

Індикатори фінансової стійкості (FSIs), перелік згідно з ССПД Плюс

%

3 кв. 2023

натисніть тут

Проєкт метаданих

Боргові цінні папери

млн грн

3 кв. 2023

натисніть тут

Проєкт метаданих

Зовнішній сектор

Участь у Скоординованому обстеженні портфельних інвестицій (CPIS)

млн дол. США

грудень 2022

IMF CPIS

Метадані

Участь у Скоординованому обстеженні прямих інвестицій (CDIS)

млн дол. США

2022

IMF CDIS

Метадані

Участь в обстеженні валютної структури міжнародних резервів (COFER)

млн дол. США

4 кв. 2023

IMF COFER

Про COFER